Ειδικότερα το Τμήμα Σπουδών:

dps

  • Συντονίζει το  Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΑΠΘ και διεκπεραιώνει τη διαδικασία για την Πρόσληψη των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε επικουρία μελών ΔΕΠ.
  • Διατηρεί πληροφοριακή βιβλιοθήκη με ανακοινώσεις υποτροφιών, βραβείων, διαγωνισμών, σεμιναρίων, συνεδρίων, απασχόλησης φοιτητών, μεταπτυχιακών προγραμμάτων, Θερινών Σχολείων στο Εξωτερικό, κ.λπ.

Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για:

  1. τους εγγραφέντες φοιτητές όλων των κατηγοριών ανά ακαδημαϊκό έτος,
  2. τους ενεργούς και εγγεγραμμένους αλλοδαπούς φοιτητές
  3. τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες αλλοδαπούς
  4. τους καταταχθέντες αποφοίτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ & Σχολών υπερδιετούς φοίτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία των Σχολών/Τμημάτων
  5. τους υποτρόφους του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Σπουδών.

Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΑΠΘ και κάθε ενδιαφερομένου, μετά από αίτησή του στο Τμήμα Σπουδών

Συγκεντρώνει κατά τη διάρκεια όλου του έτους προσφορές φοιτητικής στέγης από ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και φοιτητικών studio και τις αναρτά σε βάση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Έχει την ευθύνη της σύνταξης και εκτύπωσης όλων των εντύπων που διανέμονται στους πρωτοεγγραφόμενους φοιτητές του ΑΠΘ

Εκπροσωπεί το ΑΠΘ σε εκθέσεις-παρουσιάσεις πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού

Τηρεί αρχείο όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που λειτουργούν στο ΑΠΘ

Υποδέχεται και ενημερώνει μαθητές σχετικά με σπουδαστικά θέματα στο Α.Π.Θ. σε οργανωμένες επισκέψεις στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού

Παρέχει πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τις Σχολές και τα Τμήματα, τις Υπηρεσίες και τα προγράμματα σπουδών του σε Έλληνες και αλλοδαπούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το γραφείο του Τμήματος Σπουδών στεγάζεται στο κτίριο Διοικήσεως (Κ. Καραθεοδωρή) δίπλα στη αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2310 996770
Fax: +30 2310 995112
E-mail: dps@auth.gr