Γραφείο Κίνησης

Το Γραφείο Κίνησης βρίσκεται εξωτερικά στον 1ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης, υπάγεται στη Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων και είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο χρήσης, κίνησης, συντήρησης των αυτοκινήτων του Α.Π.Θ., καθώς και για την έκδοση των ειδικών σημάτων στάθμευσης των οχημάτων στους χώρους της πανεπιστημιούπολης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του ειδικού σήματος στάθμευσης αποτελεί το αυτοκίνητο να ανήκει στον ίδιο το φοιτητή ή στους γονείς του και να βρίσκεται σε κανονική διάρκεια φοίτησης.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την απόκτηση άδειας εισόδου  εδώ.
 
Επικοινωνία:
τ: 2310 996832

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή (10:00-12:00)