Οδηγίες για την Συμπλήρωσης της Αίτησης

Η αίτηση για την υποτροφία διατίθεται και σε  ηλεκτρονική μορφή προς διευκόλυνσή σας. Χρησιμοποιείτε την αίτηση του Τμήματος Σπουδών και όχι του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, καθώς συχνά δημιουργούνται παρανοήσεις ειδικά όταν λείπουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εφόσον γνωρίζετε ελληνικά και θέλετε να τη συμπληρώσετε στην ελληνική γλώσσα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα και το επώνυμό σας. Δακτυλογραφείστε ή συμπληρώστε την αίτησή σας με κεφαλαία γράμματα για μεγαλύτερη ευκρίνεια εκτός από  την περίπτωση που γράφετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Προσέξτε διότι υπάρχει διαφορά στα μικρά και τα κεφαλαία γράμματα.

Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν συμπληρώνετε το μικρό σας όνομα και το επίθετό σας να τα βάλετε στο σωστό πεδίο της αίτησης. Πολλές φορές είναι αδύνατον να γίνει κατανοητό το όνομα και το επώνυμο του υποψηφίου (π.χ. αραβικά ονόματα) με αποτέλεσμα να μην ενημερώνονται σωστά οι αρμόδιες αρχές ή να μην μπορούμε να ταυτίσουμε τα δικαιολογητικά  με την αίτηση.

Η υπηκοότητα και αριθμός διαβατηρίου είναι σημαντικά πεδίο καθώς, ειδικά για όσους χρειάζονται βίζα για να έρθουν στην Ελλάδα. Εάν έχετε περισσότερες από μία υπηκοότητες/διαβατήρια παρακαλούμε δηλώστε αυτή με την οποία πρόκειται να ταξιδέψετε στην Ελλάδα.

Όσοι υποψήφιοι είναι εργαζόμενοι και συμπληρώνουν το επάγγελμα τους στο αντίστοιχο πεδίο είναι καλό να το πιστοποιούν και με αντίστοιχο δικαιολογητικό, ειδικά στην περίπτωση που εργάζονται ως δάσκαλοι/πανεπιστημιακοί συνεργάτες/λέκτορες/μεταφραστές ελληνικής γλώσσας.

Συμπληρώστε τη διεύθυνση αλληλογραφίας μόνο στην περίπτωση που σπουδάζετε ή εργάζεστε ή βρίσκεστε μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας και εφόσον αυτή είναι μια διεύθυνση στην οποία μπορείτε να παίρνετε αλληλογραφία μέχρι 15 Ιουλίου.

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν συμπληρώνετε τη διεύθυνσή σας, βάζοντας με σωστή σειρά την οδό, τον αριθμό, την πόλη και τον ταχυδρομικό κώδικα, χωρίς να ξεχάσετε κανένα από αυτά. Πολλές φορές η αλληλογραφία από το Τμήμα Σπουδών δεν φτάνει στον παραλήπτη από λάθη διεύθυνσης.

Όταν αναφέρετε τις σπουδές σας φροντίστε όσα δηλώνετε να πιστοποιούνται από αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Εάν θέλετε περισσότερο χώρο να αναφερθείτε στους λόγους που ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα, μπορείτε να το κάνετε σε μια συνοδευτική επιστολή ή στο βιογραφικό σας.

Εάν έχετε υπάρξει στο παρελθόν υπότροφος ελληνικού φορέα είτε για σπουδές είτε για έρευνα είτε για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, προσέξτε να αναφέρετε και το φορέα που σας χορήγησε την υποτροφία και όχι μόνο το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο πραγματοποιήσατε τις σπουδές σας.

Μην ξεχάσετε να ελέγξετε αν έχετε τσεκάρει ποια δικαιολογητικά έχετε συμπεριλάβει στο φάκελό σας, να βάλετε ημερομηνία και υπογραφή στην αίτηση και να επικολλήσετε μια φωτογραφία – μία μόνο είναι αρκετή!