Επιτροπές Τμήματος Σπουδών Α.Π.Θ.

 
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

 • Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής, Πρόεδρος
 • Βέγλης Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας
 • Εξηντάρη Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
 • Αλεξίου Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας
 • Αϊδίνης Ευάγγελος. Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Κριεζής Μανώλης, Καθηγητής ΗΜΜΥ
 • Τζίβα Ευμορφία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής
 • Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας

 
 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Αλμπάνη Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής, Πρόεδρος
 • Γραμμενίδης Συμεών, Καθηγητής Τμήματο Φιλολογίας
 • Παλιούρα Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής
 • Πασχαλίδης Γρηγόριος, Καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 • Τίκα-Βασιλικού Θεοδώρα, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 
*ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ