Επικοινωνία

Το Τμήμα Σπουδών ανήκει στη Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ. 
Εποπτεύεται στη λειτουργία του από 9μελή Επιτροπή,  η οποία ορίζεται από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.
Το γραφείο του Τμήματος Σπουδών στεγάζεται στο κτήριο Διοικήσεως (Κ. Καραθεοδωρή), δίπλα στην Aίθουσα Tελετών του Α.Π.Θ.

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2310 996770
Εσωτερικές Γραμμές:

Νο 1: Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
Νο 2: Υπότροφοι θερινού προγράμματος ελληνικής γλώσσας, κατατάξεις πτυχιούχων
Νο 3: Ανταποδοτικές υποτροφίες, προσφορά στέγης σε φοιτητές, Ιστοσελίδα Τμήματος Σπουδών,Επισκέψεις Σχολείων
Νο 4: Μετεγραφές, επιβεβαιώσεις τίτλων σπουδών
Νο 5: Στεγαστικό Επιδομα, αλλοδαποί φοιτητές, προσφορά στέγης σε φοιτητές
Νο 6: Στεγαστικό Επίδομα, Ιστοσελίδα Τμήματος Σπουδών
Νο 7: Προϊσταμένη τμήματος Σπουδών
 
Φαξ: +30 2310 995112
e-mail: dps@auth.gr