Επικοινωνία

Το Τμήμα Σπουδών ανήκει στη Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ. 
Στεγάζεται στο κτήριο Διοικήσεως (Κ. Καραθεοδωρή), στο ισόγειο, και έχει είσοδο από την Εγνατία Οδό (δίπλα στα ΕΛΤΑ).

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τμήμα Σπουδών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

ΕΛΛΑΣ

Email: dps@auth.gr

Τηλέφωνο: (+30) 2310 996770