Παιδικό Κέντρο

Πρόκειται για μονάδα ολοήμερης λειτουργίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας (2,5 μέχρι 5,5 ετών) που υπάγεται στο Α.Π.Θ. Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή αγωγής σε παιδιά των οποίων
οι γονείς ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
Στεγάζεται πίσω από το Κέντρο Αιμοδοσίας του ΑΧΕΠΑ και δίπλα στο κτίριο Υδραυλικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 
Επικοινωνία
τηλ. 2310 995140, 995240
φαξ: 2310 995039
www.paidiko.auth.gr/
pedkentro@ad.auth.gr