Δικαιολογητικά

1. Πιστοποιητικό

Το είδος του πιστοποιητικού που θα υποβάλλετε εξαρτάται από την παρούσα κατάστασή σας.

  • Εάν είστε μόνο απόφοιτος λυκείου, θα υποβάλλετε αντίγραφο απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα.
  • Εάν είστε φοιτητής -προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, υποψήφιος διδάκτορας-, θα υποβάλλετε βεβαίωση από το πανεπιστήμιο που φοιτάτε που να βεβαιώνει αυτή σας την ιδιότητα.
  • Εάν είστε πτυχιούχος και δεν κάνετε επί του παρόντος άλλες σπουδές, θα υποβάλλετε αντίγραφο του πιο πρόσφατου τίτλου σπουδών που αποκτήσατε, σύμφωνα με τα οριζόμενα.
  • Εάν είστε δάσκαλος, καθηγητής, ερευνητής, μεταφραστής, πανεπιστημιακός στην ελληνική γλώσσα ή τις ελληνικές σπουδές γενικότερα, θα υποβάλλετε, συμπληρωματικά, σχετικό δικαιολογητικό που να το αποδεικνύει.

2. Συστατική επιστολή

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι πρόσφατες και να αναφέρονται ειδικά στην καταλληλότητά σας για τη χορήγηση της συγκεκριμένης υποτροφίας και την παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να γράφονται σε χαρτί με κεφαλίδα τον τίτλο του οργανισμού, του πανεπιστημίου ή του φορέα.

Η επιλογή των ατόμων που θα σας γράψουν τις συστατικές επιστολές εξαρτάται από εσάς. Είναι δική σας ευθύνη να φροντίσετε ώστε εκείνοι που θα σας δώσουν συστατικές επιστολές να είναι άνθρωποι που σας γνωρίζουν καλά και με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, είτε σε ακαδημαϊκό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να σας συστήσουν με τον καλύτερο και ευνοϊκότερο τρόπο. Ιδιαίτερα ταλέντα, ικανότητες ή ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό πρέπει να αναφέρονται.

Συστατικές επιστολές που γράφονται από προσωπικούς ή οικογενειακούς φίλους και συγγενείς, επιστολές χωρίς τα διακριτικά του οργανισμού, του πανεπιστημίου ή του φορέα στο οποίο ανήκει ο συντάκτης τους, καθώς και επιστολές ανυπόγραφες θεωρούνται ακατάλληλες και αναξιόπιστες.

3. Βιογραφικό Σημείωμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα από την ιστοσελίδα μας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, αρκεί να είναι ευανάγνωστο. Η τελική επιλογή είναι δική σας, ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι εκτενείς αναφορές σε δημοσιεύσεις καθώς και επισύναψη άσχετων πιστοποιητικών γλώσσας, επιμόρφωσης κ.λπ. δεν λαμβάνονται υπόψη. Εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με μία προσωπική επιστολή παρουσίασης μπορείτε ευχαρίστως να το κάνετε.