Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)
Από την Υγειονομική Υπηρεσία της Π.Φ. Λέσχης μπορούν να προμηθευτούν την σχετική Κάρτα οι ανασφάλιστοι φοιτητές που πρόκειται να μεταβούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 
Πληροφορίες:  
Υγειονομική Υπηρεσία Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ.
Εγνατία και Γ’ Σεπτεμβρίου (Κάτω Λέσχη, είσοδος από Εγνατία)
Τ: Γραμματεία: +30 2310 992642
Ιατρός παθολόγος: +30 2310 992653
Συμβουλευτικός σταθμός: +30 2310 992643 -  992621