Σίτιση

H Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο και στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτίριο, στα ανατολικά της πανεπιστημιούπολης. Διαθέτει εστιατόριο, υγειονομική υπηρεσία, καφετερία και κομμωτήριο. Είναι επιφορτισμένη με τη σίτιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Στηρίζει επίσης τη διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων και διατηρεί μουσικό τμήμα και χορωδία.

Σήμερα σιτίζει περίπου 12.000 φοιτητές, ενώ διαθέτει και δύο μικρές αίθουσες για τη σίτιση μελών του προσωπικού του A.Π.Θ. Στη Φοιτητική Λέσχη στεγάζονται επίσης μουσικό τμήμα και φωτογραφικός όμιλος. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν είναι πτυχιούχοι άλλης σχολής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και δεν έχουν υψηλό εισόδημα οι ίδιοι ή οι γονείς τους (προκύπτει από δήλωση της οικονομικής εφορίας), ομογενείς, Κύπριοι, αλλοδαποί που τους έχει χορηγηθεί υποτροφία και ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η Φοιτητική Λέσχη αναβαθμίζεται με την επέκταση των χώρων παρασκευής του φοιτητικού συσσιτίου, την ανακαίνιση - αναμόρφωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και την εφαρμογή του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, δηλαδή Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) υπό την επιβλεψη του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.). Το HACCP είναι ένα σύστημα, το οποίο διασφαλίζει την παραγωγή ενός ασφαλούς προϊόντος. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό των σημείων εκείνων στα οποία μπορεί δυνητικά να εμφανιστεί φυσικός, χημικός ή βιολογικός κίνδυνος επιμόλυνσης του τροφίμου.

Στη Φοιτητική Λέσχη λειτουργεί επίσης συμβουλευτικός ψυχιατρικός σταθμός, στον οποίο έχουν δικαίωμα δωρεάν προσέλευσης όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές. O σταθμός λειτουργεί με προγραμματισμένες επισκέψεις κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 9:00 ως τις 11:00 το πρωί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριο ως Iούνιο).

Πληροφορίες
τηλ. 2310 992612
φαξ: 2310 207432
email: pfl@auth.gr

Πληροφορίες για το μενού της εβδομάδας: http://auth.gr/mobile/#menu

H πανεπιστημιακή φοιτητική λέσχη. ΠΗΓΗ:  ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟ Γ. ΘΕΟ∆ΟΥΛΙ∆Η.