Στέγαση

Για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. λειτουργούν τρεις φοιτητικές εστίες στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και ένα παράρτημα στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία» (Λέοντος Σοφού 11).

Διοικητικά οι φοιτητικές εστίες ανήκουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Έχουν συνολική δυναμικότητα 1.500 κλινών, αίθουσα τελετών, αθλοπαιδιών κ.τ.λ. Σ’ αυτές λειτουργούν επίσης εστιατόρια, αναγνωστήρια, καφετερία, αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ σε όλες τις εστίες υπάρχει και ασύρματη δικτύωση (WiFi). Στεγάζονται κυρίως φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών από πολυμελείς οικογένειες ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Δικαίωμα στέγασης έχουν οι φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες από πολυμελείς οικογένειες ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Η παραμονή των δικαιούχων στις εστίες διαρκεί όσο τα έτη σπουδών του συν δύο έτη (ν+2). Οι εστίες στεγάζουν επίσης και αλλοδαπούς φοιτητές.

Αντίγραφο της ηλεκτρονικά κατατεθειμένης αίτησης, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά  τα καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες όλα μαζί στις Γραμματείες των Φοιτητικών Εστιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της κάθε φοιτητικής εστίας.