Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές

  • των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ι­δρυμάτων
  • των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων
  • των Ακαδημιών Εμπορι­κού Ναυτικού της Ελλάδας
  • των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 που είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.