Υποτροφίες για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Γλώσσας και Πολιτισμού σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Στο πλαίσιο Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. ένας αριθμός φοιτητών του Ιδρύματός μας μπορούν να παρακολουθήσουν μηνιαία θερινά μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η υποτροφία λειτουργεί σε πλαίσιο αμοιβαιότητας.

Πληροφορίες - Επικοινωνία: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Τηλ. 2310 99- 6742, 5307, 5170

Email: internat-rel@auth.gr