Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ιστοχώρος: www.minedu.gov.gr

Τηλέφωνα: 1550, +30 210 3442793, 210 3442806, 210 3442649, 210 3442505
Ώρες κοινού: 12:00 έως 14:00
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι, 15180
Αθήνα
Ελλάδα