Ανακοινώσεις

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 (6/3/2017-11/4/2017)

Δείτε  εδώ την προκήρυξη δύο διαγωνισμών ανάδειξης υποτρόρφων για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εξωτερικό, ακαδ. έτους 2014-15, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΗΤΟΡΕΙΑΣ

Η Σχολή Νέων Ρητόρων του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Στρασβούργου (Sciences-Po), σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, διοργανώνει τουρνουά ρητορείας στη γαλλική γλώσσα.
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (διαρκής)

Η Διπλωματική Ακαδημία του Αζερμπαϊτζάν (ADA), Πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο στη χώρα του από το 2014, διαθέτει το πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας Alimardan bay Topchubashov για αλλοδαπούς/-ές υπηκόους που φοιτούν  στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της (στην αγγλική γλώσσα), σε οποιαδήποτε από τις Σχολές της (Δημοσίων & Διεθνών Θεμάτων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκπαίδευσης, Τεχνολογιών & Μηχανικής Πληροφορικής).
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ DARMASISWA (ΓΛΩΣΣΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ (7.2.2017)

Σύμφωνα με το έγγραφο 5866/Ζ1/13.1.2017 του ΥΠΠΕΘ, η κυβέρνηση της Ινδονησίας πρόκειται να χορηγήσει για το 2017 τρεις (3) υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες, για την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών διάρκειας ενός (1) έτους στη γλώσσα (Bahasa) και τις παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές (μουσική, χορός, βοτανοθεραπεία, εθνομουσικολογία, karawitan) της Ινδονησίας.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Δείτε εδώ τα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, με τις εξής δυνατότητες
 
1. Διακρατικό Πρόγραμμα (Bilateral Program)
Αφορά σε πλήρεις ή μερικές υποτροφίες ανάλογα με τις συμφωνίες εκπαιδευτικών ανταλλαγών σε διακρατικό επίπεδο.
 

BEST IN DESIGN 2017 (13.2.2017)

Σύμφωνα με τους όρους διαγωνισμού σχεδίου με τίτλο Best in Design 2017, που διοργανώνουν από κοινού το Ίδρυμα Martina & Martin Ruzicka και το Πανεπιστήμιο Tomas Bata της Zlin (Τσεχία), υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν άτομα ή ομάδες, ηλικίας έως 30 ετών, απεριόριστα και δωρεάν σε οποιαδήποτε από τις 4 κατηγορίες του διαγωνισμού:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "CHALLENGES OF EMPLOYMENT" - GENEVA GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT STUDIES (25.5.2017)

Το Ινστιτούτο Διεθνών και Αναπτυξιακών Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενεύης προκήρυξε για το 2017 Διεθνή Διαγωνισμό, που απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς-ές φοιτητές/-τριες, οι οποίοι/-ες καλούνται να αναπτύξουν διεπιστημονικές αναλύσεις/προτάσεις πάνω στο θέμα "Οι Προκλήσεις της Απασχόλησης".
 
Μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν ομάδες των 3-5 μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών, οι οποίες θα πρέπει να
- ταυτοποιήσουν μία πρόκληση που εκπορεύεται από την αστικοποίηση

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ)- 22/2-22/3 2017

Δείτε  εδώ την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου), για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδ.

Προκήρυξη Ανταποδοτικών Υποτροφιών για Πρπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη:
α) το άρθρο 54, παρ.2 του Ν.4009/2011,
β) την με αρ. 2936/20.12.2016  συνεδρίαση της Συγκλήτου για την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ, και
γ) την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2017,

Εγγραφές Μεταγγραφομένων Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στις σχολές/στα τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τρίτη 27-12-2016 έως και τη Δευτέρα 9-1-2017 κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού της Γραμματείας του Τμήματος υποδοχής τους.
 

Σελίδες