Βρίσκομαι μακριά από τον τόπο σπουδών μου αυτή τη στιγμή. Πώς μπορώ να πάρω πιστοποιητικό σπουδών ή/και συστατικές επιστολές;

Μπορείτε να φροντίσετε να αποσταλούν ταχυδρομικά στο Τμήμα Σπουδών το πιστοποιητικό σπουδών ή/και οι συστατικές επιστολές και εμείς θα φροντίσουμε να τις επισυνάψουμε στην αίτησή σας.