Έκανα αίτηση από τον Ιανουάριο και ακόμη δεν έχω λάβει απάντηση. Μπορείτε να μου πείτε αν λάβατε το φάκελο μου και πότε θα ξέρω για την υποτροφία γιατί θέλω να κάνω εγκαίρως το πρόγραμμά μου;

Μπορείτε να στείλετε ένα email στο Τμήμα Σπουδών και να σας ενημερώσουμε αν λάβαμε το φάκελό σας και αν όλα τα δικαιολογητικά σας είναι εντάξει. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα τον Ιούνιο και όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς για το αποτέλεσμα της αίτησής τους. Φροντίστε να καταγράψετε στην αίτησή σας μια έγκυρη διεύθυνση

  • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: όσοι προεπιλεγούν να λάβουν την υποτροφία, ενημερώνονται αρχικά ηλεκτρονικά προκειμένου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους.
  • Αλληλογραφίας: Οι προσκλήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά σε όσους λάβουν την υποτροφία, αμέσως μόλις επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους. Στις προσκλήσεις περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και επίσης είναι απαραίτητες για την έκδοση βίζας.

Φροντίστε να ενημερώσετε το Τμήμα Σπουδών εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω.