Δεν βρίσκω εισιτήριο για να είμαι στη Θεσσαλονίκης στις 16 Αυγούστου. Μπορώ να καθυστερήσω 1-2 μέρες;

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο οποίο διεξάγονται τα μαθήματα, δίνει περιθώριο καθυστέρησης το πολύ δύο (2) ημερών για την πραγματοποίηση του τεστ κατάταξης και την τοποθέτηση του σπουδαστή σε Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας. Μετά την πάροδο αυτό του διαστήματος δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός ο υπότροφος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει τόσο το Τμήμα Σπουδών όσο και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ότι θα χρειαστεί να του οριστεί ειδική μέρα και ώρα για το τεστ κατάταξης.