Έχω υποχρέωση να επιστρέψω στη χώρα μερικές μέρες πριν τη λήξη του Προγράμματος; Μπορώ;

Η παρακολούθηση του Προγράμματος από την έναρξη ως τη λήξη είναι υποχρεωτική για τη λήψη της υποτροφίας, τόσο όσον αφορά την απαλλαγή από τα δίδακτρα όσο και για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. Ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του Προγράμματος για να πάρει Βεβαίωση Παρακολούθησης, ενώ για να θεωρηθεί κάποιος άξιος της υποτροφίας θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον τη βεβαίωση παρακολούθησης. Σε αντίθετη περίπτωση η υποτροφία αναστέλλεται και ο υπότροφος είναι τυπικά υποχρεωμένος να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για τα δίδακτρα.