Η υποτροφία περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησής μου από και προς τη Θεσσαλονίκη, τη διαμονή και τη διατροφή μου; Τα 450 € είναι επιπλέον;

Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα φοίτησης στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας και σας παρέχει ένα οικονομικό βοήθημα 450 € για κάποια από τα βασικά έξοδά σας κατά την παραμονή σας στη Θεσσαλονίκη. Το οικονομικό αυτό βοήθημα δεν αποτελεί πλήρη αποζημίωση για όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η παρακολούθηση ενός μηνιαίου προγράμματος σε μια άλλη χώρα και τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.