Τι καλύπτει η υποτροφία;

Η υποτροφία καλύπτει μονο τα δίδακτρα φοίτησης στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Για όλα τα υπόλοιπα έξοδα που συνεπάγεται η παρακολούθηση του προγράμματος (π.χ. μετακίνηση προς/από Θεσσαλονίκη, διαμονή, διατροφή, βιβλίο της τάξης, εκδρομές του Σχολείου -προαιρετικά) βαρύνουν αποκλειστικά εσάς τους ίδιους. Ωστόσο, καταβάλλονται προσπάθειες κάθε χρόνο ώστε να σας εξασφαλιστεί διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες με χαμηλό κόστος και διατροφή στη Φοιτητική Λέσχη, εφόσον αυτή ανοίξει (1η Σεπτεμβρίου).