Περίμενα ότι θα πάρω τα χρήματα αμέσως και τώρα δεν έχω να πληρώσω την εστία ούτε να συμμετέχω στις εκδρομές του Σχολείου. Τι μπορεί να γίνει;

Το επίδομα των 450 € καταβάλλεται στους υποτρόφους τουλάχιστον 15 ημέρες ΜΕΤΑ την εγγραφή τους στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, και εφόσον η παρακολούθηση του Προγράμματος είναι συνεχής. Ωστόσο, οι εστίες είναι ενήμερες και σας δίνουν τη δυνατότητα να εξοφλήσετε το χρέος σας μετά τη λήψη της υποτροφίας. Το Σχολείο, επίσης, κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να διευκολύνει οικονομικά τους υποτρόφους ώστε να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του κατά το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος διαμένει σε ιδιωτικό studio, ακόμη και αν αυτό έχει βρεθεί με τη φροντίδα του Τμήματος Σπουδών, δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση.

Όλοι οι υπότροφοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η υποτροφία δεν αποτελεί πλήρη κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τον καθένα Οι υπότροφοι είναι καλό να διαθέτουν δικά τους χρήματα για τα πρώτα τους έξοδα και να μην περιμένουν το βοήθημα να καλύψει όλες τους τις ανάγκες.

Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις (διαμονή, διατροφή, συμμετοχή σε εκδρομές) είναι αποκλειστικά ευθύνη των υποτρόφων, ωστόσο το Τμήμα Σπουδών τις παρακολουθεί και συμπεριφορές που δεν συμβαδίζουν με την ιδιότητα του υποτρόφου δεν γίνονται αποδεκτές (Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών Α.16)