Κούντη Δήμητρα

Φωτογραφία: 
Ιδιότητα: 
Προϊστάμενος
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996770 (εσωτερικό 7)
Fax: 
2310.99.5112
Email: