Κορπίδου Ιωάννα

Αρμοδιότητες: κατάταξη πτυχιούχων, υποτροφία θερινού εντατικού προγράμματος νέας ελληνικής γλώσσας

Φωτογραφία: 
Ιδιότητα: 
Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996770 (εσωτερικό 2)
Fax: 
+30 2310 995112