Κορπίδου Ιωάννα

Granting scholarships for the Summer Intensive Programme in the Modern Greek Language, annual scholarships for learning the Greek language and culture for students of Greek descent from Albania, Hungary, Rumania, Czech Republic and Moldavia, announcement information on scholarships from other institutions and organizations, informing and assisting the general public regarding higher education studies, providing information to first year students of A.U.T.h regarding accommodation services.

Φωτογραφία: 
Ιδιότητα: 
Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996770 (εσωτερικό 2)
Fax: 
+30 2310 995112