Συμεωνίδου Πηνελόπη

Αρμοδιότητες: μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, επισκέψεις σχολείων

Φωτογραφία: 
Συμεωνίδου Πηνελόπη
Ιδιότητα: 
Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996770 (εσωτερικό 1)
Fax: 
+30 2310 995112