Θεοδοσιάδου Εύη

Αρμοδιότητες: ανταποδοτικές υποτροφίες, προσφορά στέγης σε φοιτητές

Φωτογραφία: 
Ιδιότητα: 
Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996770 (εσωτερικό 3)
Fax: 
+30 2310 995112