Κληροδοτήματα ΑΠΘ

Τμήμα Κληροδοτημάτων ΑΠΘ

Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη
F: +30 2310 995213
E: admin-tkl@ad.auth.gr

Χορηγούμενες Υποτροφίες
Τρέχουσες Προκηρύξεις
Επικοινωνία