Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μέσω του περιβάλλοντος https//my.auth.gr και με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΑΠΘ έχουν  πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μπορούν:

  • να δουν τα μαθήματα και τους βαθμούς τους
  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων τους
  • να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
  • να επιλέξουν/δηλώσουν συγγράμματα
  • να δουν το πρόγραμμα μαθημάτων τους και τις αίθουσες διεξαγωγής τους
  • να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από ακαδημαϊκά περιβάλλοντα (βιβλιοθήκες και ψηφιακές βάσεις, ηλεκτρονικά και ψηφιακά μαθήματα, οδηγοί προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδών), χρήσιμες πύλες  (ακαδημαϊκή ταυτότητα, διασφάλιση ποιότητας προγραμμάτων σπουδών μέσω αξιολόγησης μαθημάτων) και προγράμματα λογισμικού (office, skype κ.λπ.)

 
Οι υπηρεσίες είναι ταξινομημένες ανά κατηγορία (π.χ. παροχές, διοικητικά, γραμματεία, εκπαίδευση, τεχνικά, κλπ.) για εύκολη αναζήτηση μέσω φίλτρων