ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (17.12.14)

Οι εργασίες, προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα και να καλύπτουν τους 6 τομείς ενδιαφέροντος του διαγωνισμού: Επιχειρήσεις, Κοινότητα, Τεχνολογία, Υγεία, Σχέδιο, Αειφορικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην πλατφόρμα του διαγωνισμού για τη διαδικασία, τα βραβεία καθώς και πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη συμμετοχή.

Προθεσμία υποβολής εργασιών είναι η 17η Δεκεμβρίου 2014.
Πηγή: ΜΚΟ "FUTURE IDEAS", Amsterdam