Πεϊδου Κρίστι

Αρμοδιότητες: μετεγγραφές, επιβεβαιώσεις τίτλων σπουδών

Φωτογραφία: 
Ιδιότητα: 
Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996770 (εσωτερικό 4)
Fax: 
+30 2310 995112