Πεϊδου Κρίστι

Μετεγγραφές, Επιβεβαιώσεις Τίτλων Σπουδών, Εισαγωγή Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις, Καταχώρηση/Διαχείριση Αγγελιών Ακινήτων, Υποτροφίες Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)

Φωτογραφία: 
Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996770 (εσωτερικό 2), +30 2310 991372