Παροχή μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές

 
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, (αριθ. πρωτ. 153440/Ζ1 30-09-2015), οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στις αστικές, υπεραστικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες έως και την 31η οκτωβρίου 2015, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα και δεδομένου ότι δεν προβλέπεται χρονική παράταση της ανωτέρω διευκόλυνσης, θα πρέπει να έχει γίνει η έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (academicid.minedu.gov.gr) (σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ΑΠΘ)