ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ., ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (17.2.2017)

Ενημερωθείτε σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Τουρκίας, ακ. έτους 2017-18
 
Διατίθενται υποτροφίες για
α) προπτυχιακές σπουδές (Balkan Scholarship Programme), σε όλα τα επιστημονικά πεδία πλην των Επιστημών Ιατρικής, των Ισλαμικών Σπουδών και της Τουρκικής Γλώσσας & Φιλολογίας
β) σπουδές ειδικά για τους κλάδους (Branch Scholarships) των Επιστημών Ιατρικής (προπτυχιακές), των Ισλαμικών Σπουδών (προπτυχιακές & μεταπτυχιακές 2ου & 3ου κύκλου), του Αθλητισμού (προπτυχιακές & μεταπτυχιακές 2ου & 3ου κύκλου) και των Τεχνών (προπτυχιακές & μεταπτυχιακές 2ου & 3ου κύκλου) 
γ) μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στον κλάδο Επιστήμης και Τεχνολογίας και στον κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών
δ) εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας, για i) φοιτητές/-τριες και ii) δημοσίους υπαλλήλους και ακαδημαϊκούς
ε) έρευνας, για Υ.Δ.
 
Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη φοίτησης σε όλα τα συμβεβλημένα με το πρόγραμμα δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Τουρκίας, τη διαμονή σε φοιτητικές εστίες (αφορά μόνο φοίτηση σε δημόσια πανεπιστήμια), την υγιεινομική περίθαλψη σε δημόσιους φορείς, την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, η οποία είναι υποχρεωτική ακόμη κι όταν το πρόγραμμα σπουδών είναι σε άλλη γλώσσα. Επίσης χορηγεί μηνιαίο επίδομα ύψους 200 (προπτυχιακές σπουδές), 300 (μεταπτυχιακές σπουδές 2ου κύκλου), 400 (μεταπτυχιακές σπουδές 3ου κύκλου, 1000 (έρευνα) δολαρίων ΗΠΑ, αντίστοιχα και έξοδα μετάβασης και επιστροφής στην αρχή και το τέλος της περιόδου σπουδών.
 
Ανάλογα με το επίδεδο σπουδών υπάρχει όριο ηλικίας και αντίστοιχος αποδεκτός μέσος όρος βαθμολογίας. Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας, εκτός των αποφοίτων, έχουν και οι τελειόφοιτοι/-ες. Οι υποτροφίες μικρής διάρκειας (έρευνα, γλώσσα) μπορεί να έχουν κατά περίπτωση και πρόσθετα κριτήρια. Η επιλογή περιλαμβάνει και στάδιο συνεντεύξεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στις κατά τόπους τουρκικές διπλωματικές αρχές των χωρών καταγωγής των υποψηφίων.
 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και προϋποθέτει τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Η αίτηση για υποτροφία συνιστά ταυτόχρονα και αίτηση για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο επιλογής από έτοιμη λίστα συμβεβλημένων με το πρόγραμμα Πανεπιστημίων Κατά την υποβολή της αίτησης, ο/η αιτών/-ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον ακριβή τίτλο του προγράμματος υποτροφιών που τον/την αφορά
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (2ου & 3ου κύκλου) λήγει στις 17 Φεβρουαρίου 2017. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για προπτυχιακές σπουδές θα ανακοινωθεί αργότερα.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προγράμματα και διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, κ.λπ, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο (+κωδικός Τουρκίας) 850 455 0 982 ή στο email: info@turkiyeburslari.org