Παράταση για την υποβολή εργασιών

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για τη συμμετοχή σας στη διημερίδα παρατείνεται έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016.