Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και Αντιστοιχίες Τμημάτων Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω αρχεία για τη διαδικασία των μεταγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, καθώς και τις αντιστοιχίες των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ