Σύμβουλοι Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν  να ενημερωθούν  εδώ για τους Συμβούλους Σπουδών ανά Τμήμα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.