ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ)- 17/2-17/3 2017

Δείτε  εδώ την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου), για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2015-16, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο, προτιμώμενων των πτυχιούχων Τμημάτων Γεωπονίας και Κτηνιατρικής.
 
Θα χορηγηθούν πέντε (5) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος "ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ". Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο και καταβάλεται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 ή από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2015-16. Το ποσό της μηνιαίας χορηγίας είναι 350 Ευρώ
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από 17 Φεβρουαρίου έως και 17 Μαρτίου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.), επιλέγοντας "Ψηφιακές Υπηρεσίες" / "Κοινοφελών Περιουσιών" / "Αιτήσεις", με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Τα δικαιολογητικά είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε ψηφιακά αρχεία .pdf συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση), είτε αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ (Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης- Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ) με συστημένη επιστολή και συνοδευόμενα από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στον/στην κ. Ε. Στάμου, στο τηλέφωνο 210 344 32 29 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foitmer@minedu.gov.gr