ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ)- 22/2-22/3 2017

Δείτε  εδώ την προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου), για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2015-16, που αφορά σε πτυχιούχους Τμημάτων/Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα της Αθήνας (ΕΜΠ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ), ηλικίας έως 36 ετών.
 
Θα χορηγηθούν τέσσερις (4) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος "ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ". Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο και καταβάλεται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 ή από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2015-16. Το ποσό της μηνιαίας χορηγίας είναι 400 Ευρώ
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από 22 Φεβρουαρίου έως και 22 Μαρτίου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.), επιλέγοντας "Ψηφιακές Υπηρεσίες" / "Κοινοφελών Περιουσιών" / "Αιτήσεις", με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Τα δικαιολογητικά είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε ψηφιακά αρχεία .pdf συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση), είτε αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ (Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης- Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ) με συστημένη επιστολή και συνοδευόμενα από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στον/στην κ. Ε. Στάμου, στο τηλέφωνο 210 344 32 29 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foitmer@minedu.gov.gr