ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (διαρκής)

Η Διπλωματική Ακαδημία του Αζερμπαϊτζάν (ADA), Πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο στη χώρα του από το 2014, διαθέτει το πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας Alimardan bay Topchubashov για αλλοδαπούς/-ές υπηκόους που φοιτούν  στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της (στην αγγλική γλώσσα), σε οποιαδήποτε από τις Σχολές της (Δημοσίων & Διεθνών Θεμάτων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκπαίδευσης, Τεχνολογιών & Μηχανικής Πληροφορικής).
 
Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα και τη δαπάνη διαμονής, ενώ οι υπότροφοι καλύπτουν εξ' ιδίων άλλα συναφή με τις σπουδές έξοδα, όπως βιβλία, τέλη φοιτητή, τέλη χρήσης εγκαταστάσεων.  Η υποτροφία χορηγείται σε ήδη εγγεγραμμένους/-ες φοιτητές και φοιτήτριες για ένα ακαδημαϊκό έτος (1ο έτος, προπτυχιακές σπουδές) ή ένα εξάμηνο (1ο εξάμηνο, μεταπτυχιακές σπουδές), με δυνατότητα ανανέωσης ανά εξάμηνο σπουδών, δεδομένης της συνεχιζόμενης υψηλής επίδοσης των υποτρόφων.
 
Καθώς δεν υπάρχει χωριστή αίτηση για την υποτροφία, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να κατευθύνονται στην αντίστοιχη διαδικασία αίτησης εισαγωγής στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών και στις ημερομηνίες που προβλέπονται ανά επίπεδο σπουδών και έτος.
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, προθεσμία υποβολής αιτήσεων εισδοχής στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της Ακαδημίας, για τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες αλλοδαπούς/-ές έχει οριστεί η 5η Απριλίου 2018