ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 (6/3/2017-11/4/2017)

Δείτε  εδώ την προκήρυξη δύο διαγωνισμών ανάδειξης υποτρόρφων για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εξωτερικό, ακαδ. έτους 2014-15, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας.
Θα χορηγηθούν τέσσερις (4) υποτροφίες, δύο ανά διαγωνισμό, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ". Ο πρώτος διαγωνισμός (2 θέσεις) αφορά αποκλειστικά σε υποψήφιους/-ες καταγόμενους/-ες από Βλάστη Κοζάνης και από Νέα Πέλλα Αταλάντης. Ο δεύτερος διαγωνισμός (2 θέσεις), στον οποίο ανακατανέμονται οι τυχόν κενές θέσεις του 1ου διαγωνισμού, αφορά σε καταγόμενες/-ους από τη Μακεδονία, προτιμώμενων -κατά σειρά- των καταγόμενων από Βλάστη Κοζάνης, Νέα Πέλλα Αταλάντης, Καστοριά, Σιάτιστα.
 
Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο. Το ποσό είναι 1000 Ευρώ/μήνα και ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη των σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 6 Μαρτίου έως και τις 11 Απρλίου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (κ.κ. Ε. Στάμου και Γ. Ρήγα στα τηλέφωνα 210 344 - 2456 & -3229