ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / SEJOURS SCIENTIFIQUES DE HAUT NIVEAU 2017 (διαρκές)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών μεταδιδακτορικής έρευνας, διάρκειας 1-4 μηνών, για όλο το τρέχον έτος 2017.
 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους Έλληνες και νέες Ελληνίδες επιστήμονες με ερευνητικές προοπτικές στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας και συγκεκριμένα στις/στα:
Ψηφιακές Τεχνολογίες, Ενέργεια-Περιβάλλον, Γεωπονία-Αγροδιατροφή, Βιοτεχνολογίες, Υλικά, Διάστημα & Αεροναυπηγική.
 
Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να είναι ηλικίας έως 35 ετών, να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική  διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30.6.2017 και να εργάζονται σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό ΑΕΙ
 
Οι υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα συνεργασίας με μια γαλλική ερευνητική ομάδα, υπαγόμενη σε γαλλικό Ιδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερευνητικό οργανισμό ή επιχείρηση, με στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών στην έρευνα και την καινοτομία. Η πρόσκληση από το γαλλικό ίδρυμα/οργανισμό είναι ευθύνη των ενδιαφερομένων και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη κατά την υποβολή της υποψηφιότητας.
 
Προτεραιτότητα θα δοθεί σε όσες προτάσεις εντάσσονται ήδη σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση / στοχεύουν στη θέσπιση μιας μακροχρόνιας συνεργασίας ή/και σε όσους/όσες ερευνητές/-τριες υπάγονται ήδη σε οργανισμούς-μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας MAZINNOV
 
Η υποτροφία χορηγεί το ποσό των 1704 ευρώ/μήνα, έξοδα μετακίνησης μετ' επιστροφής και κοινωνική ασφάλιση.
 
Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται και θα εξετάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς (2017). Εντός 3 εβδομάδων από την υποβολή της υποψηφιότητας εδώ οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά μόνον εφόσον η πρότασή τους είναι επιλέξιμη. Τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός 15 ημερών από την απαιτούμενη συνέντευξη.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορίας/διευκρίνηση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν στη διεύθυνση: bourses@ifa.gr