ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ - ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Σύμφωνα προς το έγγραφο 31161/Ζ1/24.2.2017 του ΥΠΠΕΘ, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους.
 
Σύμφωνα προς την ιστοσελίδα του προγράμματος, οι υποτροφίες είναι μερικούς απαλλαγής από τα τέλη εγγραφής και φοίτησης (50% του συνολικού κόστους).
 
Σε κάθε περίπτωση, για περισσότερες διευκρινίσεις καθώς και τις ακριβείς προθεσμίες υποβολής της αίτησης (απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη) οι ενδιαφερόμενοι/-ες συνίσταται να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: +357 22893600 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: mba@ucy.ac.cy