ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 (έως 5.5.2017)

Δείτε  εδώ το έγγραφο 32006/Ζ1/24.2.2017 του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού (27.5.2017, Αθήνα) για την ανάδειξη υποτρόφων από τα έσοδα των κληροδοτημάτων της αμέσου διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα των:
 
- Παν. Τριανταφυλλίδη (10 θέσεις, προτιμώμενων των φοιτητών/-τριών των Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, μηνιαία χορηγία 200 Ε)
 
-Ιάλ. Κυπριανίδη (2 θέσεις σε φοιτητές & 1 θέση σε φοιτήτρια, αποφοίτους/-η σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δήμων και κοινοτήτων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και μόνιμους/-η κατοίκους/-ο τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μηνιαία χορηγία 180 Ε)
 
- Νικ. Κρήτσκη (4 θέσεις σε καταγόμενους/-ες από τη Ζαγορά Πηλίου, 2 θέσεις σε καταγόμενους/-ες από τις Σπέτσες, 2 θέσεις σε καταγόμενους/-ες από την Ύδρα, 2 θέσεις σε καταγόμενους/-ες από την Πελοπόννησο, μηνιαία χορηγία 200 Ε)
 
- Πέτρου Χρυσοχόου (1 θέση, μηνιαία χορηγία 200 Ε, σε καταγόμενη/-ο από τους νομούς
Φλώρινας ή Καβάλας)
 
- Επαμ. Πραγγαστή (1 θέση, μηνιαία χορηγία 250 Ε, σε καταγόμενη/-ο από το Λεβίδι Αρκαδίας)
 
- Kων. Βέλλιου (1ος διαγωνισμός: 1 θέση  για  καταγόμενο/-η από Βλάστη Κοζάνης  &  1 θέση  για  καταγόμενο/-η από Νέα Πέλλα Αταλάντης. 2ος διαγωνισμός: 4 θέσεις πλέον των κενών που θα προκύψουν   από τον 1ο για  καταγόμενους/-ες από τη Μακεδονία, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από  τη  Βλάστη Κοζάνης και  τη Νέα Πέλλα Αταλάντης.  Μεταξύ ισόβαθμων προτιμώνται  οι καταγόμενοι  από  την  Βλάστη Κοζάνης,  την Νέα Πέλλα Αταλάντης, την Καστοριά και την Σιάτιστα. Μηνιαία χορηγία 300 Ε)
 
- Αγ. Ζάχου (2 θέσεις σε φοιτήτριες Θεολογικών Σχολών και ελλείψει τοιούτων της Φιλολογίας των
Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων και  Σχολών με καταγωγή κατά σειρά προτίμησης από τον  Βόλο ή το Πήλιο, ελλείψει τοιούτων από την  Δυτική Μακεδονία προτιμώμενων των καταγόμενων από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά και ελλείψει τοιούτων από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα. Μηνιαία χορηγία 180 Ευρώ)
 
- Αφών Ζωσιμά (4 θέσεις σε φοιτητές ή φοιτήτριες που  κατάγονται από την Ήπειρο,  με  βαθμό
απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά, μηνιαία χορηγία 200 Ε)
 
Δικαίωμα αίτησης έχουν Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή, ηλικίας έως 36 ετών και οι οποίοι/-ες είναι εγγεγραμμένοι/-ες και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των προπτυχιακών τους σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία  (2016-2017).
 
Η μηνιαία χορηγία για όλα τα ανωτέρω κληροδοτήματα προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2016-17) και  διαρκεί έως το τέλος των προπτυχιακών σπουδών των υποτρόφων (δηλαδή  για διάρκεια φοίτησης που δεν υπερβαίνει τον
ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (4009/2011 άρθρο 2 παρ. γ΄) και εφόσον η επίδοσή των υποτρόφων είναι καλή, επιτυγχάνουν δηλαδή τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων που προβλέπονται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Όλες οι ανωτέρω υποτροφίες χορηγούνται σε δωδεκάμηνη βάση  εκτός του κληροδοτήματος
Επαμ. Πραγγαστή,  που καταβάλλεται  για  εννέα μήνες κατ΄ έτος.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 20 Μαρτίου έως και τις 5 Μαϊου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (κ.κ. Ε. Στάμου και Γ. Ρήγα) στα τηλέφωνα 210 344 - 2456 & -3229 και στο email: klirodotimata@minedu.gov.gr