ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (9.5.2017)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Γαλλικής Πρεσβείας/Γαλλικού Ινστιτούτου σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής κυβέρνησης προς Έλληνες και Ελληνίδες με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master 2) στη Γαλλία.
 
Η ανακοίνωση αφορά σε δύο προγράμματα υποτροφιών και συγκεκριμένα:
 
Α. Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης (Bourses du Gouvernement Français Master 2- BGF)
Αφορά σε τελειόφοιτους/-ες και απόφοιτους/-ες των τελευταίων 2 ετών, με βαθμό πτυχίου/Μ.Ο. βαθμολογίας 7.5 και άνω, και επίπεδο γνώσης της γαλλικής (ή της αγγλικής, εφόσον πρόκειται να εγγραφούν σε αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών) γλώσσας Β2 κατ' ελάχιστο. Η υποτροφία χορηγείται για οποιαδήποτε επιστημονικό κλάδο εξαιρουμένων των ΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA).
 
Μέρος αυτού του προγράμματος αποτελούν οι υποτροφίες της Γαλλικής Πρεσβείας / Εθνικού Ινστιτούτου Ψηφιακής Έρευνας (INRIA), που αφορούν σε συγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νίκαιας Sophia Antipolis και τα οποία θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος
 
Η υποτροφία χορηγεί μηνιίο επίδομα ύψους 767€ (καθαρό) για 10 μήνες, εφάπαξ αποζημίωση κατά την εγκατάσταση ύψους 700€, απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής και κοινωνικής ασφάλισης, κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο ενιαίο δίκτυο φοιτητικών εστιών CROUS, μετάβαση στον τόπο σπουδών από το κοντινότερο αεροδρόμιο άφιξης.
 
Β. Υποτροφίες Κοινωνικής Κάλυψης (Bourses de Couverture Sociale- BCS)
Η υποτροφία χορηγείται αποκλειστικά για φοίτηση σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (αγγλόφωνα) σε συγκριμένες ανώτατες εμπορικές και πολυτεχνικές σχολές της Γαλλίας, όπως είναι για το 2017 οι εξής:
- EDHEC Business School
- IÉSEG School of management
- EURECOM Ecole d'ingénieurs en systèmes de communication
 
Η υποτροφία χορηγεί μερική απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (αναλόγως της Σχολής και με κριτήριο την επίδοση/αριστεία), κοινωνική ασφάλιση διάρκειας 10 μηνών, κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο ενιαίο δίκτυο φοιτητικών εστιών CROUS, αεροπορικό εισιτήριο μετ' επιστροφής.
 
 
Η αίτηση υποψηφιότητας και για τα δύο προγράμματα υποτροφιών υποβάλλεται εφόσον ο/η ενδιαφερόμενος/-η έχει ήδη υποβάλλει αίτηση εισαγωγής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε γαλλικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανά πρόγραμμα. Η υποτροφία καταβάλλεται μόνο εφόσον έχει γίνει δεκτή η αίτηση εισαγωγής από το ίδρυμα υποδοχής.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 9 Μαϊου 2017.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση: bourses@ifa.gr
ή
στην κα Mireille Voyatzi: τηλ. 210 3398740,  e-mail: mvoyatzi@ifa.gr