ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (30.5.2017)

Σύμφωνα με το 46906/Ζ1/20.3.17 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου θα χορηγήσει 2 υποτροφίες εκμάθησης της αραβικής γλώσσας σε αλλοδαπούς υπηκόους.
 
Η υποτροφία αφορά σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποφοίτους ή φοιτητές/-τριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γνώση ή διδάσκονται την αραβική γλώσσα. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει συμπλήρωση φόρμας αίτησης και στην αραβική γλώσσα, καθώς και εξετάσεις αξιολόγησης των ήδη κεκτημένων γνώσεων.
 
Το πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας είναι διάρκειας 8 μηνών. Η υποτροφία συνίσταται σε μηνιαία χορηγία 255 αιγυπτιακών λιρών για διαμονή σε φοιτητική εστία ή 300 αιγυπτιακών λιρών για διαμονή εξ' ιδίων.
 
Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 30 Μαϊου 2017, είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά (κούριερ) στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα, στη διεύθυνση: Πανεπιστημίου 6, 10671 Αθήνα.
 
Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης στην Αγγλική και Αραβική γλώσσα.
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας, στο τηλέφωνο: 210 363 2824 και στο email: culceneg@otenet.gr