Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών-τριών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Σύμφωνα με την Υ.Α. 54397/Ζ1 (ΦΕΚ 1888Β/4.4.2017) ένας αριθμός προπτυχιακών υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2016-2017 θα χορηγηθούν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ"
 
Σύφμωνα με το δελτίο τύπου του ΙΚΥ, η ημερομηνία υποβολής (ή οριστικοποίησης ή τροποποίησης/διόρθωσης) αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Μαΐου, ώρα 17:00
 
Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων, εγχειρίδιο χρήσης, συχνές ερωτήσεις, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις και ερωτήματα επί της προκήρυξης ή για τεχνική υποστήριξη ως προς τη συμπλήρωση της αίτησης, εδώ