Μεταδιδακτορική Έρευνα

 
Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας   στο ΑΠΘ
 
Πληροφορίες - Επικοινωνία:
Τηλ. (+30) 2310 99 6771
Φαξ: (+30) 2310 99 5112
e-mail: dps@auth.gr