ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (MEXT) - 31.5.2017

Δείτε το δελτίο τύπου του Μορφωτικού Τμήματος της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα, σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών MEXT της Ιαπωνικής κυβέρνησης, που αφορά σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους για α) προπτυχιακές σπουδές και β) έρευνα σε ιαπωνικά πανεπιστήμια, το 2018.
 
Η υποτροφία περιλαμβάνει τη μεταφορά προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, τη βίζα σπουδών και ένα μηνιαίο ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται στα 117.000 ΓΕΝ (964 ΕΥΡΩ) για τους προπτυχιακούς φοιτητές και στα 143.000 ΓΕΝ (1.178 ΕΥΡΩ) για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Ειδικά για τις υποτροφίες έρευνας, απευθυνόμενες σε φοιτητές/-τριες δεύτερου (μεταπτυχιακού) και τρίτου (διδακτορικού) κύκλου σπουδών, επισημαίνουμε ότι:
-για τους κλάδους της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής και των Επιστημών Πρόνοιας και προκειμένου για κλινική εκπαίδευση, απαιτείται προηγουμένως σχετική άδεια από το ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας
- οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να είναι ηλικίας έως 35 ετών
- η υποτροφία χορηγείται είτε από τον Απρίλιο 2018 για 24 μήνες είτε από το Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2018 για 18 μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται 6 μήνες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας. Η μη επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος γλωσσικής εκμάθησης συνεπάγεται την παύση της υποτροφίας.
-όσες/όσοι υπότροφοι του προγράμματος συνεχίσουν σε πλήρη κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακών ή διδακτορικών), ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποδοχής από πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας, δίδεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να λαμβάνουν υποτροφία, υπό τη διακριτική αίρεση του ΜΕΧΤ και υπό την προϋπόθεση της εξαιρετικής επίδοσης.
- η υποψηφιότητα κατ' αρχήν αξιολογείται με κριτήριο τα δικαιοληγητικά της αίτησης, συνέντευξη και εξετάσεις (Αγγλική και Ιαπωνική γλώσσα), που θα διεξαχθούν από την Πρεσβεία.
 
Ειδικά για τις υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών, απευθυνόμενες σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου, επισημαίνουμε ότι:
- οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να είναι ηλικίας από 17 έως 22 ετών
- χορηγούνται για πέντε (5) έτη (6 για όσους ακολουθούν σπουδές ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής και 7 για όσους ακολουθούν σπουδές φαρμακευτικής), από τον Απρίλιο 2018, συμπεριλαμβανομένου του έτους προετοιμασίας.
- το έτος προετοιμασίας περιλαμβάνει μαθήματα ιαπωνικής γλώσσας καθώς και μαθήματα σε γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα του κλάδου σπουδών
- η υποψηφιότητα κατ' αρχήν αξιολογείται με κριτήριο τα δικαιοληγητικά της αίτησης, συνέντευξη και εξετάσεις (Αγγλική και Ιαπωνική γλώσσα, Μαθηματικά και επιπλέον 2 αντικείμενα σχετικά με την κατεύθυνση σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, όπως Φυσική/Χημεία ή Χημεία/Βιολογία), που θα διεξαχθούν από την Πρεσβεία.
- η υποτροφία χορηγείται εφόσον α) η φοίτηση στο έτος προετοιμασίας είναι επιτυχής και β) ο/η υποψήφιος γίνει δεκτός/ή από το Πανεπιστήμιο υποδοχής, για το οποίο απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις.

- η υποτροφία δύναται να συνεχιστεί εφόσον ο/η υπότροφος συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο, κατόπιν εξαιρετικής επίδοσης σε αντίστοιχη αξιολόγηση που διενεργεί το MEXT.
 
 
Όλες οι σχετικές πληροφορίες, η αίτηση, καθώς και υποδείγματα συναπαιτούμενων δικαιολογητικών, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά έως τις 31 Μαϊου 2017, στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα (Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα)
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα, στο τηλ. 210 670 9902 και στο e-mail: cultural@at.mofa.go.jp