ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Ε.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (HELMEPA) - 2.6.2017

Δείτε εδώ την προκήρυξη της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) σχετικά με 3 υποτροφίες, ύψους 15.000 Ευρώ έκαστη, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master's), διάρκειας ενός έτους (2017-2018) σε χώρα μέλος της Ε.Ε., αντίστοιχα στους κλάδους:

-των Ναυτιλιακών Σπουδών (μνήμη Γιώργου Π. Λιβανού)
-των Περιβαλλοντικών Επιστημών (μνήμη καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου)
-της Ναυπηγικής/Θαλάσσιας Μηχανικής & Τεχνολογίας (μνήμη Σταύρου Νταϊφά)
 
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε πτυχιούχους ελληνικού ΑΕΙ, ηλικίας έως 27 ετών, με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (7.5 κατ' ελάχιστο)
 
Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 2 Ιουνίου 2017 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), στη διεύθυνση: Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη, 17121, με την ένδειξη της συγκεκριμένης υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 93 43 088 και στο email: environment@helmepa.gr