ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΥΡΩΠΗ) - ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ (7.6.2017)

Δείτε  εδώ την προκήρυξη του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση που αφορά στη χορήγηση υποτροφιών επιπέδου Master’s σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρώπης, ακαδ. έτους 2017-2018.
 
Θα χορηγηθούν 20 υποτροφίες για όλα τα επιστημονικά πεδία και 2 υποτροφίες για ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές, από το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα (Μαρίνα Φλοίσβου), σε κατόχους απολυτηρίου από Λύκειο στην Ελλάδα και πτυχίου από δήμοσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή ισότιμο του εξωτερικού, με Μ.Ο. πτυχίου τουλάχιστον 8,00.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως τις 7 Ιουνίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των αιτήσεων και τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών υποτροφιών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, όπου είναι αναρτημένες οι οδηγίες υποβολής της αίτησης και κατάλογος συχνών ερωτήσεων.
 
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα στο email: scholarships@latsis-foundation.org  και στο τηλέφωνο 2106282888.