ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (διαρκής)

Δείτε εδώ το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών υποστήριξης κινητικότητας της Σλοβακίας για α) φοιτητές/-τριες (μεταπτυχιακούς/-ές Ή που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2,5 χρόνια φοίτησης στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών) και β) υποψήφιους/-ες διδάκτορες/-ρισσες, ακαδημαϊκούς διδασκάλους/-λισσες, ερευνητές/-τριες και καλλιτέχνες/-ιδες, οι οποίοι/-ες έχουν προσκληθεί από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικό ή μη κυβερνητικό οργανισμό της Σλοβακίας για την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους (μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/-τριες), έρευνας, διδασκαλίας ή καλλιτεχνικής διαμονής αντίστοιχα, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
 
Οι υποτροφίες είναι διάρκειας 1-2 εξαμήνων/1-3 τριμήνων (φοιτητές/-τριες) ή 1-12 μηνών (Υ.Δ., ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι/-ισσες, ερευνητές/τριες, καλλιτέχνες/-ιδες) και καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσης (διαμονή, διατροφή) κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Σλοβακία. Το ύψος της υποτροφίας είναι 350 € μηνιαίως για την κατηγορία α.,, 580 € μηνιαίως για την κατηγορία β., χωρίς διδακτορικό και έως 4 χρόνια εμπειρία,, και από 850 έως 1000 € μηνιαίως για τους/τις ακαδημαϊκούς/ερευνητές/καλλιτέχνες, με διδακτορικό και ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας.
 
Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (Submit Application) δύο φορές το χρόνο, ανά εξάμηνο, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και συγκεκριμένα: έως τις 30 Απριλίου για το χειμερινό εξάμηνο (π.χ. 30 Απριλίου 2018 για τα ακ. έτος 2018-19) και έως τις 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα για το εαρινό εξάμηνο (π.χ. 31 Οκτωβρίου 2018 για το ακ. έτος 2018-19)
 
Στην ιστοσελίδα του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση, τους όρους συμμετοχής (διαδικασία αίτησης/δικαιολογητικά), οδηγούς για τις σπουδές και την έρευνα στη Σλοβακία και προγράμματα εκμάθησης Σλοβακικής γλώσσας, καθώς και πρόσβαση στην πλατφόρμα αιτήσεων.
 
Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο συντονιστή του προγράμματος κο Lukas Marcin στο email: nsp-foreign@saia.sk και στο τηλέφωνο: +421-2-5930 4733 (απευθείας)