ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (31.10.17)

Σύμφωνα με το 149819/Ζ1/11.9.17 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Υποτροφιών Αλλαδοπών Φοιητών της Ελβετίας ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, συγκεκριμένα για:

 
- Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (διάρκεια έως 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης)
- Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας (διάρκεια από τουλάχιστον 6 έως 12 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης)
- Έρευνα  (διάρκεια από τουλάχιστον 6 έως 12 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης)
- Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Καλές Τέχνες και τη Μουσική (διάρκεια από 12 έως 21 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος, σύμφωνα με το σύνολο των ECTS)
στα πανεπιστήμια, τα ομοσπονδιακά ινστιτούτα τεχνολογίας, τα πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, τις Σχολές Καλών Τεχνών και Μουσικής της Ελβετίας.
Βρείτε  εδώ  την αναλυτική προκήρυξη ανά ανωτέρω κατηγορία, όπου αναφέρονται τα ειδικά κριτήρια υποψηφιότητας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης, επιλέγοντας από τη λίστα χωρών Greece.  Το ύψος της υποτροφίας, καθώς και τυχόν επιπλέον καλύψεις δαπανών, εξαρτάται επίσης από την κατηγορία.
 
Δείτε  εδώ το συνοπτικό οδηγό του προγράμματος

 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα τόσο για την παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας όσο και για την υποβολή του έως τις 31 Οκτωβρίου 2017.

 
Στοιχεία επικοινωνίας με την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα:
Ιασίου 2, 115 21 Αθήνα
Τηλ. 210 72 30 364
email: ath.vertretung@eda.admin.ch