ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛ: ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ (15.12.2017)

Σύμφωνα με το έγγραφο 203655/Ζ1/22.11.2017 του ΥΠΠΕΘ, η κυβέρνηση του Ισραήλ, στο πλαίσιο μορφωτικής συμφωνίας, πρόκειται να χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 υποτροφίες για α) την πραγματοποίηση σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) ή έρευνας, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους  (8 μήνες) και β) την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων εβραϊκής γλώσσας (Ulpan), διάρκειας 3-4 εβδομάδων.

 
Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι/-ες, ηλικίας έως 35 ετών, και να έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής ή εβραϊκής γλώσσας. Η υποτροφία μπορεί να είναι α) πλήρης, περιλαμβάνοντας μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα (50% των διδάκτρων, συνολικού ύψους έως 6.000 $), μηνιαίο επίδομα (για τις υποτροφίες σπουδών/έρευνας) και βασική ασφάλεια υγείας ή β) μερική, περιλαμβάνοντας μηνιαίο επίδομα (για τις υποτροφίες σπουδών/έρευνας) και βασική ασφάλεια υγείας
 
Προσοχή: η υποτροφία σπουδών χορηγείται ΜΟΝΟ για 1 ακαδημαϊκό έτος (8 μήνες) χωρίς δυνατότητα ανανέωσης για το σύνολο των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Η υποτροφία για σπουδές χορηγείται μόνο για φοίτηση σε πανεπιστήμια εγκεκριμένα από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ η υποτροφία για το πρόγραμμα γλώσσας το 2018 χορηγείται αποκλειστικά για το Ulpan του Πανεπιστημίου της Χάιφα. Η ευθύνη για την αποδοχή σε πρόγραμμα σπουδών/έρευνας από τα εγκεκριμένα ισραηλινά πανεπιστήμια είναι του αιτούντα/της αιτούσης και θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί προκειμένου για την ενεργοποίηση της υποτροφίας.

 
Για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πολίτες, η αίτηση, στην αγγλική γλώσσα και σε 3 αντίτυπα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα (Μαραθονοδρόμων 1, Παλαιό Ψυχικό, 154 52, υπόψιν Ακαδημαϊκού Τμήματος), έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017.
 
Η ανακοίνωση του προγράμματος, καθώς και έντυπο αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσής της, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα
 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Ισραηλινού ΥΠΕΞ προκειμένου να βρούν τη λίστα με τα εγκεκριμένα από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστήμια.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται είτε στο Ισραηλινό ΥΠΕΞ (email επικοινωνίας: scholarship@mfa.gov.il) είτε στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Επικοινωνίας
(email: pr@athens.mfa.gov.il  τηλ: 210 6705513)